Lite om speldesign

Lite om speldesign

Design är också något som förekommer extremt mycket inom spelvärlden, och då inte bara när det gäller inom data och TV-spel. Speldesign innefattar också områden så som kortspel, brädspel och olika former av rollspel där designen innebär att man tar fram och utvecklar bland annat estetiska aspekter som ska användas inom det aktuella spelet. Det kan bland annat vara så att ett spel särskilt designas för utbildningssyften eller att det helt enkelt är designat för att vara så roligt och underhållande som möjligt.

Akademiskt sett så är speldesign en del av spelutveckling och då är det kanske främst IT-aspekter som är mest framträdande som själva utseendet, men designen av spel innefattar också hur det ska utformas för att uppfylla vissa syften. Designen måste exempelvis vara annorlunda mellan ett strategispel och ett spel som innehåller mycket action.

Historiskt sett så har speldesign förekommit i tusentals år och då åsyftas sådana spel som exempelvis brädspel och olika sporter, men också spel som handlar om pengar som exempelvis roulette och liknande. När det gäller spel om pengar så är exempelvis alla automater och liknande designade för att gynna de som tillhandahåller spelen genom att det procentuellt i längden ska vara de som tjänar mest pengar på dem.

Nu för tiden är kanske dock speldesign mest förknippat med just data och TV-spels design och en av de viktigaste aspekterna när man talar om TV-spel i allmänhet brukar vara just grafiken i spelet och hur pass verklighetstroget det ser ut. Speldesign innefattar hela processen från idé till färdigt spel. I data och TV-spelsindustrin innefattar speldesign också aspekter så som skapandet av innehåll och olika regler som ska gälla i ett visst spel. Målet är ofta för skaparna att se till att de som spelar spelet ska ha möjligheten att göra meningsfulla val i ett spel och se till så att man förstår hur saker och ting fungerar. Ett bra designat spel ska dock varken vara för svårt eller lätt att förstå eftersom ett allt för lätt spel med tiden blir långtråkigt eftersom det inte är särskilt intellektuellt stimulerande.

Data och TV-spels design innefattar givetvis också skapandet och processen till att ta fram olika karaktärer och många av dem har blivit världskända även utanför TV-spelsvärlden så som exempelvis Super Mario.

backyard