Allmänt om design

Allmänt om design

När man talar om ett föremåls utseende, konstruktion eller processen varvid föremålet tas fram så kallas det för design . Begreppet används alltså för att beskriva hela processen från idé till färdig produkt. Nästan alla föremål har någon slags baktanke om vad den ska ha för sorts design och det är kanske framför allt vanligt vid möbler av olika slag. Design är ett område där det förekommer ett stort antal olika smaker bland olika personer och det är ett sätt att uttrycka sin egna personlighet vid inredning eller vid exempelvis klädstil.

Men design är inte bara något som används för att tillfredsställa estetiska krav. Det är också viktigt ur ett funktionellt hänseende. Exempelvis vid tillverkningen av verktyg av olika slag så är designen viktig för att verktyget ska vara så pass funktionellt som möjligt, och funktioner så som användarvänlighet, miljövänlighet, teknik, marknadsföring och så vidare är aspekter som är viktiga att ta hänsyn till. En bil eller cykel som är designad på ett visst sätt kan exempelvis vara snabbare om den är designad på ett sätt som minskar luftmotståndet och en soffa kan vara designad på ett sätt som gör att den är mer bekväm att sitt i än andra soffor.

Design som ord betyder peka ut och kommer från ordet deisgno som är latin. Därefter har ordet design använts som en term i engelskan för att beskriva skiss, plan eller ritning. Idag har ordet dock mest kommit att stå för sådant som har att göra med formgivning.

Det finns personer som särskilt arbetar med design och områdena de arbetar inom kan skilja sig stort. Bland annat finns det designers som helt och hållet ägnar sig åt att ta fram estetiska aspekter i föremål så som kläder och inredning men det finns också på mer avancerad nivå. Arkitekter och ingenjörer ägnar sig till exempel till stor del åt design då de tar fram byggnader och funktionella föremål i olika utformningar. Även på de mer avancerade områdena är det dock viktigt med både estetiska och funktionella aspekter.

Ibland brukar man istället skilja mellan formgivning och konst där formgivning syftar på områden så som grafisk design, industridesign och mode medan konsthantverk används när man talar om design inom hantverk så som vid möbler och olika snickerier. Design är något som ibland ses som något ytligt och något som egentligen inte är särskilt viktigt, men det är dock inte sant. Utan design hade vi bara haft produkter hemma utan särskild stil vilket i längden hade varit mycket tråkigt och allt hade sett likadant ut i hushåll och på övriga platser runt om i världen. Allt som har med formgivning och konst att göra har på ett eller annat sätt att göra med design.

backyard