Design och historia

Design och historia

Genom människans historia har formgivningen av de föremål som människan tagit fram varit ett sätt att förbättra dem. Ett exempel på tidig design är exempelvis att man förbättrade pilspetsar för att de skulle vara så vassa och därmed så effektiva som möjligt vid användningen, dessutom det faktum att man började använda mer avancerade material, som att exempelvis gå från att använda sten till att använda olika former av järn. Det har också alltid varit viktigt att föremål ska vara estetiskt tilltalande vilket egentligen inte har någon evolutionär fördel men som kan märkas genom alla världens civilisationer. Exempelvis i romarrikets otroligt många vackra och häpnadsväckande byggnader och i de nativamerikanska stammarnas fjäderskrudar.

Formgivning som den har utvecklats idag har dock sin början i och med att industrialiseringen påbörjades i England då man exempelvis förstod vikten av att ta fram prototyper utav föremål som sedermera kunde förbättras och utvecklas på olika sätt. Dessutom var det många som opponerade sig emot att föremål som var framställda på industriell väg ofta var fula och tråkiga vilket ledde till att en debatt i England om design av föremål utbreddes och tog form. Man menade att designen tidigare var mycket mer genuin och fin när de producerades av enskilda hantverkare som lade mer hjärta i sin framställning av en produkt. Denna uppfattning är vanlig än idag och det är vanligt förekommande att man använder ord och uttryck som “hemgjord” och “gjord med kärlek” vid marknadsföringen av olika produkter.

Som en lösning på problemet började man lägga större vikt vid designen av industriella produkter och man tog ofta in arkitekter och konstnärer som fick formge produkter innan de började massproduceras och säljas. En tidig rörelse inom detta fenomen var den så kallade Arts and Crafts-rörelsen.

backyard