Feng shui – mycket mer än inredningsdesign

Feng shui – mycket mer än inredningsdesign

Feng shui är ett kinesiskt begrepp som ordagrant betyder ”vind och vatten”, men som syftar på jordens andar. Feng shui är en slags pseudovetenskap som har stark förankring i Kina, och som grundar sig på daoismens tankar kring de fem elementen och om qi. Detta sistnämnda ord översätts ofta med ”livsenergi”, och enligt de som tror på qi och de fem elementen är det en energi som finns i allt levande, i människor, djur och växter. Feng shui kan sägas vara läran om hur människor, jorden och universumet binds samman av denna energi, denna qi.

En aspekt av feng shui, och den aspekt som vi har tagit fasta på i västvärlden, är att man inreder sitt hem på ett sätt som gör att energin kan flöda fritt, och således inte hindras i sin sammanbindande verkan. I modern inredningsdesign är det dock få som talar om feng shui som en faktor när de möblerar ett rum, och även de som använder sig av feng shuis regler i sin inredning implementerar sannolikt feng shui endast i den aspekten av sina liv; daoism och den övriga trosövertygelsen som följer med feng shui har helt enkelt inte tillräckligt stor förankring i västvärldens kultur och historia.

Om man verkligen vill försäkra sig om att man har bra ”energi” i sitt hem finns det dock något mer konkret att fokusera på än sammanbindande energier, nämligen bra och ren luft. Det finns också mer handfasta och konkreta sätt att försäkra sig om att man har ren inomhusluft än att placera möblerna på ett särskilt sätt. Man kan till exempel se till att vädra regelbundet, att inreda med många gröna växter som renar luften och att ha ett välfungerande ventilationssystem. Det sistnämnda är faktiskt så viktigt att alla fastighetsägare regelbundet måste genomgå en obligatorisk ventilationskontroll från en yrkeskunnig besiktningsman. Om man vill ha hjälp med detta kan man till exempel vända sig till Radea, som förutom besiktningen även kan bistå med sin expertis och ge tips om vad man kan göra för att ytterligare förbättra sitt inomhusklimat. Om man anser att detta ger bättre feng shui eller inte är en tolkningsfråga.

backyard