Vad är egentligen bra design?

Vad är egentligen bra design?

Ända sedan medeltiden har design sakta men säkert rotat sig i våra liv – på gott och ont. Design har hela tiden utvecklats, oavsett inom vilket fält eller område den befinner sig i. Dock handlade konst förr i världen om att försköna medans både design och konst, som går hand i hand, numera vill berätta en historia eller provocera. Många menar att dagens design i mångt och mycket handlar om flum och att konsten bakom försvinner för alla krav på analyser och åsikter som designern bakom har haft i huvudet. Detta är dock något som skiljer sig åt på många av världens designskolor som är populära att studera vid. I bland annat amerikanska skolor så uppmanas eleverna att göra design som passar massan och att världen inte behöver mer dåligt designade “grejer”. På många europeiska skolor är det precis tvärtom – där uppmanas man att vara så individuell och unik i sitt skapande som möjligt, vilket leder till en fin “clash” när de båda marknaderna möts.

Oavsett vad som designas – om det handlar om en smart madrass eller en klädkollektion, alternativt en hemsida, så bör man ändå tänka sig för när man är kreativ. Det är lätt att irra bort sig i konstvärlden och få produkten som designas att förlora sitt syfte.

Finns det riktlinjer för vad bra design är?

“Smaken är som baken”, sa han som vände skjortan bak och fram, men finns det ändå några fingervisningar för vad bra design egentligen är? Eller är det helt smaken och den stundande åsikten som gäller? Faktum är att man till viss del faktiskt kan avgöra om en viss design är bra eller dålig genom att studera nedanstående punkter.

  • Bra design ska helst vara innovativ och skänka något som ännu inte uppmärksammats
  • Den ska också fylla ett visst syfte och helst vara praktisk
  • Om design är bra ska den också vara estetisk, det vill säga vacker att betrakta, och därmed kan konst och design sammansmälta till ett
  • Den ska vara tydlig så att folk förstår vad den ska användas till och hur funktionerna fungerar på ett klart och tydligt sätt
  • Less is more – bra design bör men måste inte alltid vara diskret och avskalad. Även avancerad design kan dra upp betyget, men då bör inte andra faktorer utelämnas såsom att den ska vara användarvänlig eller estetisk tilltalande
  • Den ska numera vara miljövänlig också
  • Sist men inte minst, bra design ska helst vara tidlös och omtyckt även om 10-20 år framåt

Ovanstående punkter är förvisso fingervisningar och inte skrivna i sten, men överlag så är de flesta ändå överens om att design ska uppfylla åtminstone flertalet av dessa krav. Design förändras naturligtvis genom åren, och vad som är rätt i dag är inte alltid rätt i morgon.

backyard