Om A&E Design

Om A&E Design
READ MORE

Ett av de äldsta svenska företagen inom design är A&E Design  som grundades utav Hans Ehrich och Tom Ahlström i Stockholm år 1968. Det är ett av Skandinaviens ledande företag inom sitt område och håller på med industridesign. Företaget har genom åren bland annat designat diskborsten, fönsterrakor och könummersystem och de har ägnat sig åt […]

Design i Sverige

Design i Sverige
READ MORE

Liksom i många andra länder så har designen förändrats och anpassats genom åren och inte minst de senaste hundra åren. Ett hushåll från 1970-talet ser till exempel radikalt annorlunda ut än ett hushåll idag och en bil på 1950-talet skiljer sig kraftigt ifrån hur en bil såg ut på 1950-talet. Det har i mångt och […]

Lite om produktdesign

Lite om produktdesign
READ MORE

Produktdesign som begrepp används när man beskriver skapandet av en ny produkt som ska användas för försäljning av till kunder. Det innebär hela den skapande och kreativa processen av produkten från början till slut. Begreppet blandas ibland ihop med industriell design eftersom de har många likheter och i mångt och mycket överlappar varandra. De har […]

Design och historia

Design och historia
READ MORE

Genom människans historia har formgivningen av de föremål som människan tagit fram varit ett sätt att förbättra dem. Ett exempel på tidig design är exempelvis att man förbättrade pilspetsar för att de skulle vara så vassa och därmed så effektiva som möjligt vid användningen, dessutom det faktum att man började använda mer avancerade material, som […]

Lite om speldesign

Lite om speldesign
READ MORE

Design är också något som förekommer extremt mycket inom spelvärlden, och då inte bara när det gäller inom data och TV-spel. Speldesign innefattar också områden så som kortspel, brädspel och olika former av rollspel där designen innebär att man tar fram och utvecklar bland annat estetiska aspekter som ska användas inom det aktuella spelet. Det […]

Allmänt om design

Allmänt om design
READ MORE

När man talar om ett föremåls utseende, konstruktion eller processen varvid föremålet tas fram så kallas det för design . Begreppet används alltså för att beskriva hela processen från idé till färdig produkt. Nästan alla föremål har någon slags baktanke om vad den ska ha för sorts design och det är kanske framför allt vanligt vid […]